Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego


Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego innymi słowy wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej czyli stykają się powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego z takimi problemami w pracy. Na co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej zapraszamy tak jak kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży oryginalnych technologii, IT innymi słowy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakże będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który sąd co to jest prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.