kadry i płace online


Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury czyli renty przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wspólnie z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o zakres obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia z umów zlecenia, potwierdził utrwalone w literaturze przedmiotu stanowisko, że ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy podlegają: nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu prawa pracy, spojone ze stosunkiem pracy, lecz także wszelkie inne świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania, np. wynagrodzenie za pracę zlecone. W artykule sprawdzisz, co to oznacza na rzecz pracodawcy. Z publikacji dowiesz się:- co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji- których potrąceń można dopełniać bez zgody zatrudnionego- jakże potrącać alimenty- jakim sposobem postąpić, w razie gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy- jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami- jakże powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może wymagać pieniędzy firmę niewywiązywanie się z obowiązków w stosunku do kancelarii komorniczej- jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, podczas gdy pracownik nieco zarabia- jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy- ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków.