Kategorie: 269

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Jaką

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie,.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Coaching

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Prawo

Umowa promesa umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych

Umowa - promesa umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, wszak też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a również dla deweloperów jako stron umów cesji i spółdzielni.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Inne

Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego

Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego innymi słowy wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Inne

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki innymi słowy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Inne

Nowe prawo budowlane propozycja

Nowe prawo budowlane - propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dokumentny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

system tradycyjny EZD systemy dziedzinowe

system tradycyjny EZD systemy dziedzinowe jest reprezentacja od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Inne

Przedstawienie organizacji pracy firmy

Przedstawienie organizacji pracy firmy zarządzającej najmem z uwzględnieniem ograniczeń spowodowanych pandemią skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, którzy pragneliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze zarządzania.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych art 210 ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieistnienie prowadzenia rejestru akcjonariuszy innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie grzywnie, karze ograniczenia wolności względnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez spółkę.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Prawo restrukturyzacyjne procedura układowe konsumenta;

Prawo restrukturyzacyjne - procedura układowe konsumenta; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo