Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości


Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 uproszczone postępowanie r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny prawa oraz reprezentacja konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli dodatkowo na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet również zminimalizowanie zagrożeń powiązanych z niewłaściwym zrozumieniem uproszczone postępowanie tego procesu.