program kadrowo płacowy


W artykułowi internetowym znajdziesz pożyteczne informacje i wskazówki odnośnie do zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa. Sprawdzisz, z jakiego okresu pobierać pod uwagę przychód, które składniki wynagrodzenia (premie, nagrody, dodatki, itp.) uwzględniać. Dowiesz się, w jaki sposób niezwykle ważne są zapisy przepisów wynagradzania i premiowania. Ażeby wskazać podstawę wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi, najprzód ustalamy, z jakiego okresu bierzemy wynagrodzenie, potem decydujemy na podstawie przepisów ustawy chorobowej, które składniki wynagrodzenia musimy wliczyć, a które pomijamy. Najwięcej problemów pojawia się przy ustalaniu, które składniki wynagrodzenia trzeba wziąć w rachubę w podstawie wymiaru i w jakiej wysokości, a jakie pomijamy i dlaczego. Wyjaśnienie tych wszystkich niepewność można odnaleźć w artykule. Dzięki artykułowi internetowym dowiesz się:- w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli prawo do świadczenia powstało przed upływem miesięcy zatrudnienia,- co decyduje o tym, że premie, nagrody również dodatki wypada wliczać do podstawy wymiaru,- na czym polega uzupełnianie wynagrodzenia na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru zasiłku,- według jakich zasad w podstawie wymiaru uwzględniamy składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu,- który oddziaływanie na podstawę wymiaru mają zapisy w regulaminach wynagradzania i premiowania.